Sürdürülebilirlik Politikamız

Arex ‘’ Birlikte gelecek ‘’ Sürdürülebilirlik modeli dünün tecrübesini bugünün uygulamaları ile birleştirerek, bugünden daha güzel bir gelecek yaratmak amacındayız. Bu amaçla biz, evrensel değerleri pusula edinir, her koşulda insan, çevre, toplum ve iş sürekliliği dengesini koruruz.

Bu doğrultuda tüm faaliyetlerimizde operasyonel mükemmellik yaklaşımından faydalanarak;

 

  • İSG politikamız çerçevesinde, İş sağlığı ve Güvenliği yaklaşımının tüm bireylerce benimsenmesini sağlar,  sağlıklı ve güvenli iş ortamları yaratırız.
  • Minimum etki yaklaşımını benimser, Çevre politikamız doğrultusunda faaliyet alanlarındaki ekosistem sürdürülebilirliğini sağlarız.
  • Pozitif sosyal etki yaratma üzerine geliştirdiğimiz politika ve uygulamalarımızla, hem toplumun hem de bireylerin gelişimi ve kalkınmasına destek oluruz.
  • İş sürekliliğini sağlarken, uluslararası yasalara uyar; etik kuralları ve hakları gözetir; eşitlik, adalet gibi evrensel değerleri politika, iç yönetmelik, uygulama ve sistemlere koruruz.