Müşteri Memnuniyet Politikası

Müşteriler nezdinde farklılık yaratmak isteyen, onların görüş ve düşüncelerine önem veren, bu görüşleri mümkün olduğunca sürekli gelişme amacıyla kullanan Arex A.Ş.;

  • Sürekli iyileştirme çalışmaları ve  müşteri odaklı yaklaşımıyla kurum politikasına ve yasal mevzuata uygun,
  • Çalışanların, sürekli eğitimler ile bireysel ve teknolojik gelişiminin sağlandığı,
  • Ölçülebilir ve gerçekleştirilebilir hedefler doğrultusunda çalışmaların sağlandığı,
  • Şikâyetlere şeffaflık, gizlilik ve objektiflik ilkesiyle yaklaşan ve  şikâyetlerin çözümü için müşterilerimize mali yükümlülük getirmeyen,
  • Diğer Yönetim Sistemleri ile desteklenen, 
  • Yasal gerekliliklere, müşteri beklentilerine ve EYS şartlarına uyarak,

Müşteri memnuniyetini sağlamak.