İSG Politikamız

Arex ve biz çalışanları olarak, sürdürülebilirlik anlayışımız gereği tüm operasyonlarımızda iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemimizi uygulayarak;
  • Sağlıklı ve güvenli bir iş ortamını tüm paydaşlarımız için yaratır ve sürekli iyileştirerek sürdürebilirliğini sağlarız.
  • ‘’Sıfır Kaza’’ hedefimiz doğrultusunda iş güvenliğini bir kültür olarak benimser, uygular ve yaygınlaştırırız.
  • Faaliyet alanlarımızdaki tüm yasal mevzuatlara uyar, yenilikçi teknolojik uygulamalardan destek alarak dünya standartlarına ulaşmayı hedefleriz.
  • Proaktif yaklaşımı benimseyerek etkin bir risk değerlendirme sistemi ile tehlikeleri kaynağında yok etmeyi amaçlarız.
  • Tüm çalışanlarımıza iş sağlığı ve güvenliğine yönelik bireysel sorumluluk bilinci, farkındalık ve yetkinlik kazandırmak için sürekli eğitim verir, gerekli kaynakları temin ederiz.