Çevre Politikamız

Arex ve biz çalışanları olarak, sürdürülebilirlik anlayışımız gereği tüm faaliyetlerimizde çevre yönetim sistemimizi uygularken;

  • Çevre ile ilgili ulusal ve uluslararası standartlar başta olmak üzere ilgili yasalara uyarız,
  • Çevresel etkilerimizi kontrol altında tutar ve bu etkileri iyileştirici faaliyetler yaparız.
  • Kaynak kullanımımızda verimliliği gözetir, enerji ve su kullanımının düşürülmesi için faaliyetler planlar ve hayata geçiririz,
  • Enerji kullanımımızda, yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanırız,
  • Çevre bilinci oluşturulması ve bilincin korunması için eğitim ve gelişim imkânları oluşturturuz.
  • Minimum atık üretecek teknolojileri kullanır, atıkları kaynağında azaltır, yeniden kullanır, geri dönüşümünü sağlarız.
  • Faaliyetleri tamamlanan alanları, daha işletme faaliyetlerimiz devam ederken doğaya kazandırırız.